20130413051337

چوب نما پروژه مسکونی میدان هروی – تهران

چوب نما پروژه مسکونی میدان هروی

طراحان:‌‌آقای مهندس احسانی / آقای مهندس اکبرزاده

ساختمان مسکونی آقای دکتر بشیری و آقای عمران زاده در حوالی میدان هروی واقع شده است. برای آراستن نمای این پروژه از چوب ترمووود کاج به عنوان چوب نما استفاده شده است. مقاطعی که در این پروژه بکار رفته است، مقاطع D4، S4S و Rhombus است. برای محافظت از چوب ها از رنگ Auro آلمان استفاده شده است که مخصوص چوب ترموود است..