Gandi_FI

نمای چوب پروژه اداری در گاندی / تهران

مشخصات پروژه : نمای چوب پروژه آقای سیفیان واقع در گاندی جنوبی – خیابان 17 – پ 11
آرشیتکت پروژه از شرکت کارینگتون اینترنشنال درخواست کردند که چوب های نما در قسمت های مختلف ساختمان از جمله نما، درب ورودی و پارکینگ نصب شود. چوبی که برای این پروژه استفاده شده است از نوع ترموود سوزنی برگ و مقطع R60 میباشد. جهت محافظت از چوب نما، رنگ Osmo آلمان بر روی چوب ها اعمال شده است. رنگ Osmo یک پوشش جذبی است که برای چوب های ترمووود بهترین گزینه قلمداد میشود .
محل نصب چوب : نمای چوبی ترمووود به متراژ 112 مترمربعنام آرشیتکت :  آقای سیفیان