Khalkhali_FI

ترمووود در پروژه مسکونی مهرشهر کرج

“ساختمان مسکونی مهرشهر کرج به کارفرمایی آقای خلخالی در سال 94 ساخته شده که در طراحی این پروژه ترکیبی از سنگ و چوب ترمووود استفاده شده است. در این پروژه در کنار نمای چوبی پروژه، یک الاچیق نیز برای زیبایی بیشتر ساختمان از سوی کارفرما طراحی از سوی کارینگتون و اجرا  شده است. در این پروژه از 124 متر چوب کاج فنلاندی با مقطع RSG و UTV بکار رفته که از مزایای این مقاطع استفاده از کلیپس برای نصب آن است که  نمای زیبا و یک دستی را ایجاد می کند. همچنین مانع از ایجاد فاصله در هنگام نصب میان شاخه های چوب ترمووود نیز می شود. برای محافظت از نمای چوبی پروژه در مقابل تابش اشعه یو وی و رطوبت، از رنگ های شرکت osmo  آلمان استفاده شده است.