۱۱ بهمن ۱۳۹۴

موفقیت شرکت کارینگتون در مناقصات

شرکت کارینگتون در مناقصات بزرگ و دولتی بسیار موفق عمل کرده است. در سال ۹۴، شرکت کارینگتون در ۵ مناقصه شرکت کرد که در ۴ مناقصه برنده اعلام گردید. اخیرا نیز شرکت کارینگتون مناقصه تامین و اجرای ۴۰۰۰ نمای ترمووود یک پروژه مسکونی را به نفع خود رقم زده است. اطلاعات مرتبط با این مناقصه طی هفته های آینده روی وب سایت شرکت منتشر خواهد گردید. علت موفقیت شرکت کارینگتون در پروژه های بزرگ بدون شک شهرت آن در تامین چوب مرغوب بهمراه توانایی های آن در بخش های مهندسی و اجرا میباشد.