۲۷ دی ۱۳۹۴

آغاز به کار مدیر بازاریابی جدید کارینگتون اینترنشنال

سرکار خانم اکرم بزرگیان به عنوان مدیر بازاریابی جدید شرکت کارینگتون اینترنشنال از تاریخ 12/10/94 فعالیت خود را آغاز نموده اند. خانم بزرگیان پیشتر در شرکت صنایع استیل البرز بعنوان سرپرست واحد بازاریابی فعالیت نموده اند.

افزایش فروش، تدوین استراتژی های تبلیغات و چند برندینگ از اهداف اصلی واحد بازاریابی و تجزیه و تحلیل روند تغییرات بازار وضعیت ساختمان شرکت کارینگتون اینترنشنال در پروژه های اجرای نمای کلی، تامین و اجرای ترمووود و فروش پارکت های پارکی می باشد.