۱۷ بهمن ۱۳۹۴

فرایند محافظت از چوب ترمووود

تکنولوژی ترمووود جهت مقاوم سازی چوب برای استفاده نمای داخلی و بیرونی ساختمان است. ساختار رنگ و رطوبت چوب در اثر فرایند ترمال تغییر می کند. محافظت از سطح چوب ترمووود هم برای سلامتی و هم برای زیبایی آن اهمیت دارد. درجه حرارتی که برای فرایند ترمووود استفاده می شود نیاز به محافظت دارد تا مانع از خاکستری شدن رنگ چوب و جذب رطوبت می شود. این امر تداوم چوب را افزایش می دهد.
محافظت از سطح چوب در پایان فرایند ترمال کردن نه تنها باعث می شود که چوب شکل خود را خوب حفظ کند بلکه کاربردهای زیادی دارد که به شرح ذیل است:
• روند پوسیده شدن چوب را بسیار کاهش می دهد
• مانع از رشد جلبک و قارچ … در چوب می شود
• تغییرات آب و هوایی تغییرات چندانی در آنها ایجاد نمی کند
• از تغییر رنگ چوب جلوگیری می کند
• وزن چوب را سبک می کند
• چوب مقاوم می شود
• ابعاد چوب ثابت می ماند
برای استفاده دراز مدت از ترمووود فرایند محافظت از سطح چوب انجام می شود. مشکلاتی که شیره درخت برای آن ایجاد می کند را به حداقل می رساند بدلیل اینکه بخش اعظم شیره در اثر حرارت از چوب جدا می شود. در این مرحله است که گره های چوب رسیدگی خاصی لازم دارند چرا که منجر به افزایش دوام چوب، جلوگیری از سوراخ شدن و ترک برداشتن در شرایط متغیر جوی می شود. محافظت از سطح چوب، پوسیدن آن را کندتر و کمک می کند شکل خود را حفظ کند و رنگ قهوه ای سوخته ی زیبایی را به سطح چوب دهد. فرایند نهایی ترمووود قبل از نصب، رنگ زدن چوب است تا دوام و ثبات بیشتری به همراه داشته باشد.
برای استفاده از ترمووود نصب صحیح آن نیز مهم است اگر اجرای آن به طور صحیح صورت نگیرد حتی با کیفیت ترین ترمووود ها در اثر اجرای نادرست دچار مشکل می شوند. از این رو برای تداوم و زیبایی چوب باید نصابان متخصص نصب چوب ترمووود را انجام دهند. البته این پایان کار نیست چرا که ترمووود بدلیل خاصیت طبیعی بودن چوب نیاز به نگهداری دارد.