۳ بهمن ۱۳۹۴

شروع اجرای نخستین پروژه بزرگ ترمووود کارینگتون در قم

شروع اجرای نخستین پروژه بزرگ کارینگتون در قم رقم خورد. شرکت کارینگتون اخیرا یک قرارداد تامین و اجرای ۵۰۰ متر مربع نمای چوبی ترمووود در شهر قم دریافت نموده است. مقطع چوبی که از سوی کارفرمای پروژه انتخاب شده است مقطع ۴۲ در ۴۲ است که به صورت لووری نصب میگردد. ارزش ریالی این پروژه معادل ۱۰۰۰ متر مربع چوب ترمووود با ضخامت ۲۰ میلیمتر است.  تصاویر 3D این پروژه در ذیل متن آمده است. طراحی این پروژه زیبا از سوی سرکار خانم مهندس زربافیان انجام شده است.