۱ اسفند ۱۳۹۴

افزایش مدت زمان گارانتی پارکت های پارکی

شرکت دکوسپان بلژیک – تولید کننده پارکت های پارکی – از ابتدای سال ۲۰۱۶ مدت زمان گارانتی پارکت های خود را در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان افزایش داده است. در همین راستا برای پارکتهای چوبی مدل Brushed ، مدت زمان گارانتی از ۱۲ سال به ۱۵ سال افزایش یافته و برای مدل های Sealed مدت زمان گارانتی هم اکنون ۲۰ سال است که پیش تر ۱۵ سال بود. خریداران پارکت های پارکی میبایست به نوع استفاده خود از پارکت ها و نیز به شرایط گارانتی آن توجه نمایند. همچنین شرکت کارینگتون این اطمینان را به مشتریان خود می دهد که گارانتی شرکت دکوسپان یک گارانتی واقعی است که از سوی یک کارخانه معتبر اروپائی که نزدیک به ۴۰ سال قدمت دارد ارائه می گردد. برای آگاهی بیشتر از شرایط گارانتی پارکت های چوبی شرکت دکوسپان به وبسایت پارکی مراجعه نمائید: www.par-ky.com